Hizmetlerimiz

Mehmet Efli Yeminli Mali Müşavirlik, 3568 Nolu Yasa çerçevesinde aşağıdaki tasdik hizmetlerini sunmaktadır:
 • Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmetleri
 • Gelir Vergisi Tam Tasdik Hizmetleri
 • Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Hizmetleri
 • Teşvik, İstisna, İndirim ve AR-GE ile ilgili Tespit ve Tasdik Raporları
 • Özel Tüketim Vergisi Raporları
 • Özel Amaçlı Rapor
 • Sermayenin Ödendiğinin Tespiti ve İç Kaynak Tespit Raporları
Müşterilerimize her türlü vergi ve mevzuat konularında gereken danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. 
 • Mevzuattaki değişiklikler konusunda müşterilerimizin bilgilendirilmesi
 • Faaliyetlerin yasal yükümlülükler ve sınırlandırmalara göre planlanması ve yürütülmesi için gerekli bilgi desteğinin sağlanması
 • İlgili işlem ve belgelerin düzenli olarak incelenerek mevzuata ve yükümlülüklere uygunluğunun sağlanması
 • Yıllık gelir/kurumlar beyannamelerinin hazırlanması konusunda destek verilmesi
 • Şirketlerin kuruluş, bölünme, birleşme ve hisse değişimi işlemleri
 • Transfer fiyatlandırması işlemleri
Oluşabilecek tüm vergi ihtilaflarında, müşterilerimize ihtilafın çözümü için gerekli destek ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.
 • Vergi uyuşmazlıklarının çözümü
 • Vergi davalarıyla ilgili danışmanlık
 • Vergi uzlaşmalarında destek ve danışmanlık
 • Vergi incelemelerinde danışmanlık
 • Şirketlerin iç denetim ve uygunluk denetimi